GameWeekly 1155 蠟筆小新特別版

Game Weekly NO.1155 早來的暑假!
※蠟筆小新我與博士的暑假~永不結束的七日之旅~野原新之助反轉暑假指南!
※真‧武士無雙!SAMURAI BRINDER遊戲機制、系統逐一介紹!
※新手上路!SAGA SCARLET GRACE中文版各系統全講解!
※星之卡比 探索發現隱藏世界「絕島空間」獅王靈魂收集攻略展開!
※有始有終!ELDEN RING攻略完結篇!

相關遊戲:

#SAMURAI BRINGER #ELDEN RING #SAGA SCARLET GRACE #蠟筆小新我與博士的暑假~永不結束的七日之旅~ #星之卡比 探索發現

購買電子書 購買實體版
$78

點數可用來購買任何產品更化算、更靈活
1點 = HK$1.00

100點HK100 -> HK90
300點HK300 -> HK270
500點HK500 -> HK450
1000點HK1000 -> HK900